Bulls (Senior Boys) vs Lakers (Senior Boys)

6:30 pm

Warriors (Senior Boys) vs Jazz (Senior Boys)

vs

Knicks (Senior Boys) vs Kings (Senior Boys)

vs

Pistons (6/7 Boys) vs Rockets (6/7 Boys)

vs

Jazz (Senior Boys) vs Celtics (Senior Boys)

vs

Warriors (Senior Boys) vs Hawks (Senior Boys)

vs

Pistons (Senior Boys) vs Jazz (Senior Boys)

vs

Nuggets (Senior Boys) vs Bulls (Senior Boys)

vs

Spurs (Senior Boys) vs Bulls (Senio Boys)

vs

Heat (6/7 Boys) vs Nets (6/7 Boys)

vs