Spurs (8/9 Boys) vs Lakers (8/9 Boys)

vs

Bulls (8/9 Boys) vs Nets (8/9 Boys)

vs

Kings (Senior Boys) vs Rockets (Senior Boys)

vs

Lakers (8/9 Boys) vs Celtics (8/9 Boys)

vs

Bulls (Senior Boys) vs Jazz (Senior Boys)

vs

Nets (4/5 Boys) vs Knicks (4/5 Boys)

vs