St Anthony’s (SB) vs Raptors (SB)

vs

St Anthony’s (SG) vs Aces (SG)

vs

St Anthony’s (SG) vs Lynx (SG)

vs

St Anthony’s (SB) vs Pistons (SB)

vs

St Anthony’s (SB) vs Grizzlies (SB)

vs

St Anthony’s (SG) vs Mercury (SG)

vs

St Anthony’s (SG) vs Aces (SG)

vs

St Anthony’s (SB) vs Hornets (SB)

vs

St Anthony’s (SG) vs Lynx (SG)

vs