Bulls (8/9 Boys) vs Lakers (8/9 Boys)

7:30 pm

Aces (6/7/8 Girls) vs Mercury (6/7/8 Girls)

6:30 pm

Celtics (8/9 Boys) vs Knicks (8/9 Boys)

8:30 pm

Spurs (8/9 Boys) vs Lakers (8/9 Boys)

7:30 pm

Bulls (8/9 Boys) vs Nets (8/9 Boys)

6:30 pm

Suns (Senior Boys) vs Rockets (Senior Boys)

8:30 pm

Heat (Senior Boys) vs Kings (Senior Boys)

7:30 pm

Nets (8/9 Boys) vs Spurs (8/9 Boys)

8:30 pm

Bulls (8/9 Boys) vs Knicks (8/9 Boys)

7:30 pm

Lakers (8/9 Boys) vs Celtics (8/9 Boys)

6:30 pm