Season: 2023/2024

Mercury (MG) vs Liberty (MG)

vs

Aces (SG) vs Mercury (SG)

vs

Dream (MG) vs Aces (MG)

vs

Lynx (SG) vs St Anthony’s (SG)

vs

Spurs (8/9 Boys) vs Celtics (8/9 Boys)

vs

Pistons (8/9 Boys) vs Grizzlies (8/9 Boys)

vs

Nets (8/9 Boys) vs Knicks (8/9 Boys)

vs

Bulls (4/5 Boys) vs Jazz (4/5 Boys)

vs

Sky (4/5 Girls) vs Sparks (4/5 Girls)

vs

Nets (8/9 Boys) vs Pistons (8/9 Boys)

vs