League: 6/7 Boys

Celtics (6/7 Boys) vs Spurs (6/7 Boys)

vs

Jazz (6/7 Boys) vs Lakers (6/7 Boys)

vs

Rockets (6/7 Boys) vs Celtics (6/7 Boys)

vs

Knicks (6/7 Boys) vs Spurs (6/7 Boys)

vs

Nets (6/7 Boys) vs Bulls (6/7 Boys)

vs

Nets (6/7 Boys) vs Jazz (6/7 Boys)

vs

Bulls (6/7 Boys) vs Spurs (6/7 Boys)

vs

Celtics (6/7 Boys) vs Lakers (6/7 Boys)

vs

Rockets (6/7 Boys) vs Knicks (6/7 Boys)

vs

Bulls (6/7 Boys) vs Lakers (6/7 Boys)

vs