League: 6/7 Boys

Spurs (6/7 Boys) vs Lakers (6/7 Boys)

vs

Knicks (6/7 Boys) vs Bulls (6/7 Boys)

vs

Celtics (6/7 Boys) vs Jazz (6/7 Boys)

vs

Nets (6/7 Boys) vs Rockts (6/7 Boys)

4:00 pm

Jazz (6/7 Boys) vs Nets (6/7 Boys)

vs

Lakers (6/7 Boys) vs Bulls (6/7 Boys)

vs

Knicks (6/7 Boys) vs Spurs (6/7 Boys)

vs

Rockts (6/7 Boys) vs Celtics (6/7 Boys)

6:30 pm

Bulls (6/7 Boys) vs Jazz (6/7 Boys)

vs

Celtics (6/7 Boys) vs Knicks (6/7 Boys)

vs