Heat (8/9 Boys) vs Spurs (8/9 Boys)

vs

Hornets (Senior Boys) vs Pistons (Senior Boys)

vs

Rockets (Senior Boys) vs Bulls (Senior Boys)

vs

Heat (8/9 Boys) vs Knicks (8/9 Boys)

vs

Nets (8/9 Boys) vs Pistons (8/9 Boys)

vs

Lakers (8/9 Boys) vs Knicks (8/9 Boys)

vs

Spurs (8/9 Boys) vs Rockets (8/9 Boys)

vs

Spurs (Senior Boys) vs Raptors (Senior Boys)

vs

Hornets (Senior Boys) vs Celtics (Senior Boys)

vs

Celtics (8/9 Boys) vs Lakers (8/9 Boys)

vs