Celtics (8/9 Boys) vs Knicks (8/9 Boys)

vs

Lakers (8/9 Boys) vs Bulls (8/9 Boys)

vs

Bulls (Senior Boys) vs Lakers (Senior Boys)

vs

Suns (Senior Boys) vs Rockets (Senior Boys)

vs

Bulls (8/9 Boys) vs Knicks (8/9 Boys)

vs

Nets (8/9 Boys) vs Spurs (8/9 Boys)

vs

Nets (8/9 Boys) vs Lakers (8/9 Boys)

vs

Storm (6/7/8 Girls) vs Mercury (6/7/8 Girls)

vs

Jazz (Senior Boys) vs Lakers (Senior Boys)

vs

Warriors (Senior Boys) vs Nets (Senior Boys)

vs