Lakers (8/9 Boys) vs

Nets (8/9 Boys) vs Rockets (8/9 Boys)

vs

Bulls (8/9 Boys) vs Pistons (8/9 Boys)

8:00 pm

Heat (8/9 Boys) vs Spurs (8/9 Boys)

8:00 pm

Suns (Senior Boys) vs Raptors (Senior Boys)

9:00 pm

Hornets (Senior Boys) vs Pistons (Senior Boys)

9:00 pm

Knicks (Senior Boys) vs Celtics (Senior Boys)

8:00 pm

Rockets (Senior Boys) vs Bulls (Senio Boys)

8:00 pm

Pistons (8/9 Boys) vs Lakers (8/9 Boys)

9:00 pm

Nets (8/9 Boys) vs Celtics (8/9 Boys)

9:00 pm